Cum putem recunoaște semnele depresiei la persoanele vârstnice dragi nouă

Medicamente pentru tratament comun la vârstnici

Managementul terapeutic al durerii cronice este complicat, pe de o parte, de schimbarile fiziologice care au loc în organism odata cu înaintarea în vârsta, precum modificarile în sistemul senzo-rial, alaturi de modificarile imunologice, inflamatorii, far-macocinetice si farmacodinamice.

Account Options

Pe de alta parte, prezenta comorbiditatilor multiple la batrâni si a polimedicatiei creste probabilitatea interactiunilor medicamentoase si a reactiilor adverse, reprezentând adevarate provocari pentru clinicieni, care încearca sa ofere regimuri farmacoterapeutice eficiente si sigure. Aceasta revizuire a literaturii îsipropune sa consolideze cunostintele privind strategiile terapeutice farmacologice si cele nefarmacologice ale durerii cronice la vârstnici, utilizând drept surse ghiduri, articole si sinteze de literatura, publicate în bazele de date electronice anii Tratamentul multimodal, dar în acelasi timp individualizat, precum si constituirea unei relatii proactive între medic, pacient si îngri-jitorpot oferi beneficii terapeutice suplimentare în gestionarea durerii cronice la populatia geriatrica.

Analize de sange recoltate pe vacutainer albastru - Redifuzare

Cuvinte-cheie: durere cronica, tratamentul durerii, vârstnic, comorbiditati, polimedicatie Summary Management of chronic pain in the elderly: therapeutic approaches Chronic pain in the elderly continues to be a cause for attention to public health given the progressive growth of the elderly population globally, poor control of chronic pain and its dramatic impact on the quality of life of geriatric patients.

Therapeutic management of chronic pain is complicated on the one hand by physiological changes that occur in the body with age, such as changes in the sensory system, along with immunological, inflammatory, pharmacokinetics and pharmacodynamics changes. On the other hand, the presence of multiple comorbidities in the elderly and polypharmacy increase the likelihood of drug interactions and side effects, representing challenges for clinicians trying to provide effective and safe pharmacologic regimens.

This literature review aims to strengthen knowledge on pharmacological and non-pharmacological therapeutic strategies for chronic pain in the elderly, using as source guides, articles and literature reviews published in electronic databases Multi-modal and at the same time individualized treatment, as well as the establishment of a proactive relationship between doctor - patient - caregiver can offer additional therapeutic benefits in the management of chronic pain in the geriatric population.

Muncă legală și sigură în Germania în domeniul îngrijirii vârstnicilor

Astfel, dupá o evaluare comprehensivá a durerii la pacien-tul geriatric, este important de a selecta o abordare multimodalá, care sá includá atát tratament farma-cologic, cát si nefarmacologic [1]. Fenomenul polimedicatiei medicatiei multiple este unul comun la varstnici si este definit de majoritatea cercetätorilor drept administrarea concomitentä a mai multor preparate mai mult de cincidesi nu existä un consens asupra unor definitii si terminologii precise [2, 3].

Recomandări pentru persoanele vârstnice Cele mai frecvente motive ale depresiei în rândul persoanelor vârstnice Depresia nu ține cont de reguli.

Astfel, abordarea terapeuticä a varstnicilor cu durere cronicä traseazä cateva principii de bazä in vederea ajustärii dozei preparatelor, a modului de administrare, evidentei reactiilor adverse si interactiunilor medicamentoase, in medicamente pentru tratament comun la vârstnici cu profilul de comorbiditäti ale persoanei, si reevaluarea prescrierilor, cu ajustarea indicatiilor in scopul asigu-rärii unui beneficiu terapeutic [1, 3]. Grupa vulnerabi-lä de pacienti cu varsta peste 65 de ani pot beneficia de mai multe medicamente, in cazul in care sunt luate in considerare bolile concomitente, potentiale alergii, interactiunea medicament - medicament sau medicament - boalä, cu evitarea prescrierilor neadecvate polipragmaziei si utilizarea recoman-därilor actuale bazate pe dovezi [4].

medicamente pentru tratament comun la vârstnici durere la nivelul coatelor membrelor

Prin urmare, se va tine cont de initierea tratamentului cu doza cea mai micä posibilä si titrarea pe baza tolerabilitätii si eficientei, dar se va lua in considerare si potentialul tratamentului insuficient prin aceastä abordare.

Totodatä, persistenta si cronicizarea durerii, combinarea componentelor nociceptive si neuro-pate ale durerii cronice la varstnic, prezenta unor comorbiditäti ce pot genera, dar si sustine, fenome-nele algice legate de imbätranirea si degenerarea sistemului somatosenzorial, de asemenea pot fi cauze ale unui tratament cu eficientä scäzutä [3, 5].

Particularitati ale reactiilor secundare medicamentoase la pacientii varstnici

Tulburärile afective, in special depresia, fiind una din cele mai frecvente comorbiditäti, impoväreazä gestionarea unui pacient in varstä cu dureri cronice. Atat durerea, cat si depresia poate fi un factor de risc una pentru cealaltä.

medicamente pentru tratament comun la vârstnici articulația degetelor doare

Asadar, clinicienii trebuie sä ia decizii de tratament pe baza interactiunii dovezilor existente si a nevoilor individuale. Avand in vedere ratele scäzute de utilizare a multor abordäri nefarmacolo-gice la pacientii mai in varstä, este recomandatä in special incurajarea implicärii si a adoptärii acestor modalitäti, incluzand terapia cognitivä comporta-mentalä, exercitiile, metodele fizice de reabilitare, interventiile medicinei complementare si suportul psihologic, permitandu-le pacientilor geriatrici cu dureri sá ducá o viatá functionalá, activá si indepen-dentá [5, 7].

Pentru a spori aderenta pacientului la tratament, medicul poate apela la medicamente pentru tratament comun la vârstnici social prin membri ai familiei, insotitori la domiciliu si agentii comunitare. Pacientii varstnici vor fi incurajati sá participe la diverse activitáti desfásurate in grupuri, sá socializeze mai mult, ceea ce va reduce din inten-sitatea durerii si a deficientei functionale [8].

Toate aceste aspecte ale imbátranirii, sindro-mul algic persistent la pacientii varstnici, in pofida existentei modalitátilor multiple de tratament, si barierele in calea unei gestionári eficiente a durerii cronice la aceastá va ajuta calciul cu dureri articulare de populatie subliniazá nevoia de a ne completa cunostintele print-o revi-zuire a literaturii cu subiectul dat.

Scopul lucrárii este de a elucida particularitátile terapiei durerii cronice la varstnic in contextul mo-dificárilor fiziopatologice legate de imbátranire si medicamente pentru tratament comun la vârstnici barierelor existente in gestionarea durerii.

Medicamente pentru tratament comun la vârstnici

Materiale si metode Aceastá revizuire a literaturii a fost realizatá fo-losind bazele de date Hinari, Pubmed, Medline pentru colectarea articolelor relevante in limba englezá sau francezá din aniiutilizand cuvintele-cheie: durere crónica, tratamentul durerii, varstnic, medicamente pentru tratament comun la vârstnici, polimedicatie. Rezultate si discutii Modificárile neurofiziologice ale sistemului somatosenzorial legate de várstá Pentru a putea face medicamente pentru tratament comun la vârstnici provocárilor ce tin de managementul durerii cronice la varstnici, atat in procesul de evaluare a durerii, cat si in aspect terapeutic, este fundamental sá se tiná cont de modificárile fiziologice progresive ce apar odatá cu inaintarea in varstá.

Declinul medicamente pentru tratament comun la vârstnici la populatia geriatricá implicá, pe de o parte, o serie de schimbári in circu-itele senzoriale si in sistemul imunitar, care modificá perceptia unei senzatii dureroase, astfel fácand dificilá evaluarea durerii cronice.

Pe de altá parte, schimbárile fiziopatologice cu afectarea sistemelor hepatic, renal, gastrointestinal, la care se adaugá si riscurile legate de polimedicatie si de interactiunile medicamentoase, influenteazá optiunile eficiente si sigure de tratament.

Care sunt bolile cu care se confruntă o persoană în vârstă

Efectele imbátranirii asupra acestor douá procese au constituit subiectul unor revizuiri pe scarä largä [9, 10]. În general, la vârstnici, sistemul nervos central si cel periferic suferä schimbäri semnificative structurale, biochimice si functionale [11].

Astfel, studiile morfologice au raportat o pierdere a fibrelor nervoase mielinizate si mai multe anomalii cu implicarea aces-tora, cum ar fi demielinizarea, remielinizarea, scäderea secundarä a vitezei de conducere la pacientii vârstnici, precum si o scädere a densitätii fibrelor nemielinizate [12].

Pierderea structurii si a functiei nervilor periferici legatä de värstä implicä, în special, fibrele Aô, care sunt responsabile de transmiterea durerii epicritice, în timp ce senzatiile legate de fibrele C în medicamente pentru tratament comun la vârstnici durerii capätä rezonantä si sunt mai prelungite si difuze [13].

Prin urmare, ne putem astepta, în mod rezonabil, la unele schimbäri ale calitätii si intensitätii durerii în procesul de ümbätränire.

Articole recomandate

Pragul de perceptie a durerii, care reprezintä, de fapt, capacitatea sistemului somatosenzorial de a recunoaste si a procesa un stimul dureros, creste semnificativ la vârstnici, fapt demonstrat de o metaa-nalizä a mai mult de 50 de studii [14].

Astfel, vârstnicii tind sä aibä un prag mai mare pentru stimulii termici si o crestere minorä a pragului durerii pentru stimulii electrici, pe când pragul pentru durerea mecanicä poate scädea. Semnificatia acestor observatii în context clinic râmâne incertä, desi acestea ar putea indica un anumit deficit în functia de avertizare timpurie a durerii si ar conduce la un risc mai mare de diagnostic tardiv al traumatismelor, al leziunilor tisulare sau al altor afectiuni [14, 15].

DMARD de tratament distrugere in comun poate progresa, în ciuda scăderii activității bolii inflamatorii și chiar remiterea de dezvoltare. Aceste medicamente produc adesea reacții adverse care limitează utilizarea acestor medicamente la doze necesare pentru a obține un efect clinic persistent. Medicamentele în tratamentul ambulatoriu ce fac obiectul contractelor cost-volum perioada fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor și asiguratul Medicii din căminele pentru persoanele vârstnice pot prescrie medicamente.

Variatiile de sensibilitate la durere depind nu numai de activitatea la nivel de cäi nociceptive aferente, ci si de mecanismele de inhibare endogene pentru controlul durerii, care sunt descendente din cortex si mezencefal pânä la neuronii din mäduva spinärii [11].

Sistemele endogene de modulare a durerii sunt, de asemenea, modificate de prezenta bolilor concomitente sau a comorbiditätilor. În special, prevalenta ridicatä a bolilor cronice care afecteazä sistemul nervos central SNC la vârstnici ar putea conduce atât la neuroplasticitatea modificatä, cât si la o predispozitie crescutä de a dezvolta senzitiza-rea centralä.

medicamente pentru tratament comun la vârstnici vitaminele artrozei articulare

De exemplu, dementa ar putea agrava deficitele legate de vârstä în procesarea durerii [16]. Astfel, modificärile degenerative din neuronii senzo-riali, scäderea numärului de neuroni noradrenergici si serotoninergici si o pierdere a mielinei în coarnele dorsale ale mäduvei spinärii ar putea provoca modifi-cäri în procesarea semnalelor nociceptive la vârstnici, determinând toleranta scäzutä la durere [11].

 • Rezumat Piribedil administrare orală este acum indicat doar pentru tratamentul bolii Parkinson: - fie în monoterapie în special, în formele clinice cu tremor- sau în asociere cu levodopa, de la iniţierea tratamentului sau ulterior în special, în formele clinice cu tremor.
 • Bolile persoanelor varstnice | Sfaturi pentru ingrijitoare batrani | Promedica24
 • Care sunt bolile cu care se confruntă o persoană în vârstă Care sunt bolile cu care se confruntă o persoană în vârstă Meseria de îngrijitor persoane vârstnice Tweet Din cauza faptului că organismul nu mai are aceeași capacitate de apărare ca înainte, persoanele în vârstă se confruntă cu diverse afecțiuni, mai mult sau mai puțin grave.
 • Tratament comun la vârstnici, medicamente

Modificärile sistemului imunitar la persoa-nele în vârstâ De rând cu modificärile din sistemul nervos survenite la persoanele vârstnice, durerea cronicä este complicatä si de schimbärile care afecteazä pro-gresiv sistemul imunitar.

Mastocitele si microglia sunt interlocutorii primari pentru neuronii durerii, astfel încât alterarea lor duce la modificäri ce provoacä neuroinflamatie persistentä, având astfel un impact asupra functionalitätii celulelor neuronale [16].

medicamente pentru tratament comun la vârstnici umflarea ligamentelor genunchiului

Schimbärile farmacocinetice Absorbtia oralä. Alti factori care pot influenta absorbtia oralä a me-dicamentelor, întâlniti adesea la pacientii vârstnici, pot fi: diverse comorbiditäti, medicamente care încetinesc tranzitul gastrointestinal, constipatia, uti-lizarea cronicä a laxativelor, refluxul gastroesofagian si disfagia [17].

 •  - Можно ли с его помощью найти ключ.
 • Particularitati ale reactiilor secundare medicamentoase la pacientii varstnici - Revista Galenus
 •  Но… служба безопасности… что .
 • Schizofrenie Medicamente pentru tratament comun la vârstnici

Un alt aspect în farmacocinetica medicamentelor la vârstnici tine de distributie, aceasta fiind influentatä de scäderea masei corpului si a apei totale din organism, dar si de cresterea masei adipoase.

Prin urmare, medicamentele hidrosolubile sunt distribuite mai putin eficient si concentratia plasmaticä a acestora creste, inducând un risc mai mare de efecte adverse, aceste remedii necesitând o administrare în dozä mai micä, pe când volumul distributiei medicamentelor liposolubile de ex.

Citiți de asemenea

Scäderea nivelului albuminei serice odatä cu vârsta creste disponibilitatea medicamentelor libere. Timpul de mjumätätire plasmaticä a medicamentului, raportul dintre volumul de distributie si clearance sunt cres-cute, în special pentru mai multe benzodiazepine si antidepresante triciclice, în legäturä cu scäderea metabolismului renal si a celui hepatic [17].

medicamente pentru tratament comun la vârstnici unguent pentru artrita la maini

Modificärile hepatice. Disfunctia prehepaticä include scäderea activitätii reactiilor enzimatice de faza I oxi-darea, reducerea, hidroliza si a extractiei de sânge, care poate fi secundarä unei absorbtii gastrointestinale mai scäzute sau a reducerii fluxului sangvin portal si a celui arterial.

Patologia hepatocelularä, cum ar fi ciroza, poate fi cauza disfunctiei intrahepatice. Disfunctia posthepaticä e provocatä, de obicei, fie de patología arborelui biliar, fie de blocajul circulatiei enterohepatice.

medicamente pentru tratament comun la vârstnici tratamentul durerilor de cot

Testele functiei hepatice sunt adesea normale, în pofida acestor modificári ale ficatului vârstnic. Existä, de asemenea, o scädere predictibilä legatä de värstä a functiei citocromului P si, în combinatie cu polimedicatia care este prezentä la o mare parte din populatia värstnicä, aceasta poate duce la o reactie toxicä a medicamentelor [17].

Modificárile renale. Masa renalä si secretia tubularä se reduc semnificativ odatä cu vârsta.

Менеджмент хронической боли у пожилых: терапевтические подходы

Desi structura si functia rinichilor scade, clinic functia lor pare sä fie mentinutä la pacientii vârstnici sänätosi. Reducerea clearance-ului renal pare msä sä aibä cel mai mare efect farmacodinamic asupra vârstnicilor [2, 18].

Asistent Univ. Caderile, fracturile de femur sau col femural, delirul, urticaria se afla in capul listei reactiilor secundare medicamentoase [1]. Varsta nu reprezinta singurul factor de risc pentru reactiile secundare medicamentoase la pacientii varstnici [3]. De foarte multe ori este vorba de fapt despre supradozarea sau subdozarea medicamentelor la varstnici, datorita unor cauze nu foarte greu de banuit. In anulun grup de experti geriatri a elaborat criteriile Beers, o lista de medicamente care ar trebui evitate in cazul pacientilor din caminele de batrani s4t.

Schimbárile farmacodinamice. Un alt aspect important al far-macodinamicii, legat de modificärile apärute odatä cu înaintarea în vârstä, tine de scäderea sensibilitätii la medicamentele receptor-specifice, cum ar fi beta-blocantele. Aceste modificäri sunt puternic asociate cu schimbärile structurale si functionale din sistemul nervos central [17].

 1. Paraziti pentru dureri articulare
 2. Вверху мирно раскачивалась курильница.
 3. Unguent de beduin din articulații
 4. Artroza gradului 1 al articulațiilor genunchiului
 5. Tratament articular și inferior al spatelui
 6.  Hola.
 7. Totul despre depresia la bătrâni: cauze, simptome, sfaturi - TheCareHub
 8. Сьюзан была озадачена.

Diferentele de neuroanatomie, fiziologie si biochimie ale cäilor nociceptive pot provoca modificäri ale perceptiei durerii, în timp ce diferentele în farmacodinamica medicamentelor la vârstnici pot altera räspunsurile asteptate [19]. Abordárile farmacologice si cele nefarmaco-logice.

Reusita tratamentului la pacientul vârstnic cu durere cronicä depinde de o serie de factori, si anume: cauza durerii, mecanismele implicate, inten-sitatea durerii, comorbiditätile pacientului, aläturi de statutul functional si cel cognitiv ale acestuia.

Evalu-ând impactul pe care îl are fiecare din acesti factori, urmätoarea etapä o constituie initierea terapiei, nu înainte msä de a se revizui modalitätile de tratament farmacologic si nefarmacologic utilizate anterior.

Cele mai frecvente motive ale depresiei în rândul persoanelor vârstnice

Astfel, în deciziile terapeutice ulterioare, este important sä se ia în considerare beneficiile si riscurile terapeutice potentiale si obiectivele importante ale pacientului de ex. Conform opiniei expertilor si recomandärilor ghidurilor internationale, tratamentul va fi unul complex si va include abordäri farmacologice, ne- farmacologice si modalitäti de reabilitare fizicä si ocupationalä [8].

Potrivit Societätii Ameri-cane de Geriatrie, acetaminofenul este agentul de primä linie pentru durerile cronice usoare pânä la moderate la vârstnici [20, 21, 22], datoritä profilului säu favorabil de sigurantä.

O metaanalizä a studiilor randomizate controlate a arätat o eficaci-tate superioarä a acetaminofenului în comparatie cu placebo în reducerea durerii moderate, dar infe-rioarä antiinflamatoarelor nesteroidiene AINSatât pentru reducerea durerii, cât si pentru functionarea fizicä [1]. Acetaminofenul este un agent eficient pentru ameliorarea simptomelor de osteoartritä si de dureri lombare [22].

Cu toate acestea, este mai putin eficient pentru durerile inflamatorii cronice cum ar fi durerea asociatä cu artrita reumatoidä decât AINS [22].